January 13, 2014

5+1 Steps to an odour-free, wonderfully smelling home

odour-free, wonderfully smelling home

Have you ever struggled for a fresh, light-scented home? Have you ever spent hours cleaning and cleaning whereas the spotless-and-fresh sensation lasted only for a while? Let's face it, a house mustn't only be clean, it should feel and smell clean, too. And what about those days when you didn't have the time to let the fresh air in long enough to lighten the atmosphere?
.............................................................................................
Έχεις ποτέ σου παλέψει για ένα φρέσκο, μοσχοβολιστό σπίτι; Έχεις ποτέ σου ξοδέψει ώρες καθαρίζοντας και καθαρίζοντας, ενώ η πεντακάθαρη-και-φρέσκια αίσθηση κράτησε μόνο για λίγο; Για να λέμε την αλήθεια, ένα σπίτι δεν αρκεί μόνο να είναι καθαρό, πρέπει να φαίνεται και να μυρίζει σαν καθαρό. Και τι γίνεται εκείνες τις μέρες που δεν προλαβαίνεις να το αερίσεις αρκετά για να ανανεωθεί η ατμόσφαιρα;


Well. I've noticed that various inexplicable odours tend to stick to a place despite all the cleaning and freshening. Whether it be due to cooking, smoking, not having enough air to freshen up the place, or just curtains and carpets craving for some proper washing, sometimes there is something that must be done.
Immediately
..............................................................................................
Λοιπόν. Έχω παρατηρήσει ότι διάφορες ανεξήγητες οσμές τείνουν να προσκολλώνται σ' ένα μέρος παρόλο το καθάρισμα. Είτε λόγω του μαγειρέματος, του καπνίσματος ή της έλλειψης καθαρού αέρα, είτε ακόμη λόγω των κουρτινών και των χαλιών που χρειάζονται λίγο ακόμα πλύσιμο, μερικές φορές κάτι πρέπει να γίνει.
Άμεσα.


No worries my friend. There are always a couple of easy and effective solutions. Always. In fact, let me take you to a 5+1 step guide towards achieving a pleasant environment at home. Well, it's more of a "5+1 magic ingredients and how to use them" guide. Anyways.
.............................................................................................
Όμως μην ανησυχείς φίλη μου. Πάντα υπάρχουν μερικές εύκολες κι αποτελεσματικές λύσεις. Πάντα. Για την ακρίβεια, άσε με να σε ξεναγήσω σε έναν οδηγό 5+1 βημάτων προς την επίτευξη ενός ευχάριστου περιβάλλοντος. Βασικά, περισσότερο είναι ένας οδηγός "5+1 μαγικών συστατικών και πώς να τα χρησιμοποιήσετε". Τέλος πάντων.

1. I always keep a room spray somewhere in my house. Pretty obvious, huh? Of course it's neither a secret nor anything innovative. But I think that most people tend to neglect it. I avoid those strong, supermarket-available ones, though. They tend to be really annoying. And all these propellants...not for me!

Lately, I've been using L'Occitane en Provence House Perfume (Parfum Maison) in Fig Leaf Tree. It smells g-r-e-a-t and it's a piece of art-it sure makes my dresser more interesting! I just spray around a few times and voilà: instant bliss! Of course, it doesn't last that long, so further measure must be taken.
.............................................................................................
Έχω πάντα ένα σπρέι χώρου κάπου στο σπίτι μου. Αρκετά προφανές, ε; Φυσικά, δεν είναι ούτε μυστικό, ούτε καινοτόμο. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να το παραμελούν. Φυσικά αποφεύγω τα έντονα σπρέι που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Συνήθως είναι πραγματικά ενοχλητικά. Και όλα αυτά τα προωθητικά αέρια... όχι, ευχαριστώ!

Τελευταία χρησιμοποιώ το L'Occitane en Provence Fig Leaf Tree. Μυρίζει υ-π-έ-ρ-ο-χ-α, άσε που είναι ένα αριστούργημα και κάνει σίγουρα το μπουντουάρ μου πιο ενδιαφέρον! Απλά ψεκάζω μερικές φορές και voilà: άμεση ευδαιμονία! Φυσικά, δεν διαρκεί και τόσο πολύ, οπότε πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

2. Now this one I'm sure you have. There are tons of scented candles out there. I like the Ikea ones because they're subtle enough not to be annoying, plus they come at a very reasonable price - I wouldn't give a fortune for something I need to repurchase every month! Whenever I want to fill the room with a pleasant smell that lasts, I light a candle-or two. Well, there's always a candle burning at my place! Just be careful and not leave a candle unattended.
............................................................
Τώρα αυτό είμαι σίγουρη ότι το έχεις κι εσύ. Υπάρχουν άπειρα αρωματικά κεριά εκεί έξω. Μου αρέσουν της Ikea γιατί είναι όσο διακριτικά χρειάζεται για να μη γίνονται ενοχλητικά, κι επιπλέον είναι οικονομικά - δε θα 'δινα μια περιουσία για κάτι που ανανεώνω κάθε μήνα! Όποτε θέλω να γεμίσει ο χώρος με ευχάριστο άρωμα που διαρκεί, ανάβω ένα κερί-ή δύο. Βασικά υπάρχει πάντα ένα κερί αναμμένο σπίτι μου! Απλά προσοχή να μη μείνει ποτέ χωρίς επίβλεψη.

3. Cinnamon sticks, apart from being amazingly healthy and antiseptic, as well as an excellent cooking ingredient, can also be of great help when it comes to nasty odours. I put a couple of cinnamon sticks in a pot with some water and let it simmer for as long as I need. The steam fills the air with warm, sensational aroma and it covers everything else. Just remember to check the water level now and then, you don't want the sticks sticking to the bottom!
...................................................
Τα ξύλα κανέλας, εκτός από απίστευτα υγιεινά, αντισηπτικά, αλλά κι εξαιρετικό συστατικό της κουζίνας, αποτελούν σημαντικό βοήθημα στην καταπολέμηση των άσχημων μυρωδιών. Βάζω ένα-δύο ξυλάκια σε ένα κατσαρολάκι με λίγο νερό και σιγοβράζω για όση ώρα θέλω. Οι υδρατμοί γεμίζουν τον αέρα με ζεστά, αισθησιακά αρώματα και καλύπτουν όλα τα άλλα. Απλά θυμήσου να ελέγχεις τη στάθμη του νερού κάθε τόσο, δεν θέλεις τα ξυλάκια κολλημένα στον πάτο της κατσαρόλας!

4. Oh yes, baking soda really is a magic ingredient. It eliminates any odour effortlessy. Try, for instance, putting some in your shoes and leave it overnight. They'll always smell as good as new! 
If you're a smoker, always have some baking soda in your ashtray. It reduces the smell to 80%. Really! As far as those carpets are concerned, sprinkle some baking soda on top of them and leave for a night. Vacuum-clean in the morning and there: fresh carpets, yeah!
...................................................
Ω ναι, η σόδα φαγητού πράγματι είναι μαγική. Εξαφανίζει κάθε μυρωδιά έτσι απλά. Δοκίμασε, για παράδειγμα, να βάλεις λίγη σόδα στα παπούτσια σου και να την αφήσεις όλη νύχτα. Θα μυρίζουν πάντα σαν καινούρια!
Αν καπνίζεις, να έχεις πάντα σόδα μέσα στο σταχτοδοχείο. Μειώνει τη μυρωδιά κατά 80%. Αλήθεια!
Όσο για τα χαλιά, πασπάλισέ τα με σόδα, άφησε να δράσει όλη νύχτα και το πρωί σκούπισε με την ηλεκτρική: μοσχοβολιστά χαλάκια, ναι!

5. Do you remember those colognes your granny used to wear? Yes, those cheap, citrus or lavender ones. Well, let me tell you, grannies knew something. I sprinkle a few drops in my drawers, on my bathroom towels, on my curtains, even on my sheets and pillows. Almost daily. Sometimes on my carpets, too. Guess what. Freshness all the way!
...................................................
Θυμάσαι εκείνες τις κολώνιες που φορούσε η γιαγιά; Ναι ναι, εκείνες τις φτηνές, που μύριζαν λεμόνι ή λεβάντα. Σαν τη Μυρτώ. Λοιπόν στο λέω, κάτι ήξεραν οι γιαγιάδες. Ρίχνω μερικές σταγόνες στα συρτάρια μου, στις πετσέτες του μπάνιου, στις κουρτίνες, ακόμη και στα σεντόνια και τα μαξιλάρια. Σχεδόν καθημερινά. Κάποιες φορές και στα χαλιά. Μάντεψε. Φρεσκάδα. Μονίμως! 

6. Sometimes the source of nasty odours is to be found in the fridge. If there's anything strong smelling in there, each time you open your fridge can be a nightmare. Well, always trust some good greek coffee! Just fill a small cup with raw, freshly grounded greek coffee and put it in the fridge somewhere. You won't believe it till you smell the difference. Remember to renew whenever you feel it stops working so efficiently.
...................................................
Κάποιες φορές η πηγή των άσχημων οσμών εντοπίζεται στο ψυγείο. Αν υπάρχει κάτι εκεί μέσα που μυρίζει έντονα, τότε κάθε φορά που ανοίγεις την πόρτα του μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη. Λοιπόν, πάντα να εμπιστεύεσαι τον καλό, ελληνικό καφέ! Γέμισε ένα μικρό φλιτζανάκι με ωμό, φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ και βάλτο κάπου στο ψυγείο. Δεν θα το πιστεύεις μέχρι που θα μυρίσεις τη διαφορά. Θυμήσου να το ανανεώνεις όποτε αισθάνεσαι ότι μειώνεται η αποτελεσματικότητά του.


What are your steps to an odour-free house?
...................................................
Ποιά είναι τα δικά σου βήματα για ένα μοσχοβολιστό σπίτι;

No comments:

Post a CommentRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...